Home » Acties en kortingen » Actievoorwaarden winactie 2021

Winactie | Gratis verblijf in 2021


 1. De organisator van deze actie is Boshuisje Otterlo in Otterlo gevestigd aan Koeweg 20-1. 
 2. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan deze actie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. Boshuisje Otterlo behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.
 3. Er is een verplichting tot het betalen van €100,- borg. Deze wordt binnen een week na uw verblijf terug gestort naar uw rekening, mits u Boshuisje Otterlo na behoren heeft achtergelaten, er geen gebreken zijn en u zich aan onze algemene voorwaarden heeft gehouden. Deze algemene voorwaarden kunt u terug lezen onderaan dit bericht in de voetnoot. 
 4. Om deelnemer te worden van deze winactie moeten personen zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Boshuisje Otterlo OF Boshuisje Otterlo volgen op Instagram OF Facebook.
 5. Deelname staat open voor personen, woonachtig in Nederland, die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan het e-mailaccount/Instagramaccount/facebookaccount dat is gebruikt voor het registreren om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd.
 6. De prijs bestaat uit 1x een 2-persoons verblijf t.w.v. €449 van maandag t/m vrijdag (midweek) of weekend (vrijdag t/m maandag) in Boshuisje Otterlo.
 7. Verblijf is niet inwisselbaar tijdens schoolvakanties en op feestdagen.
 8. Verblijf is in te wisselen tot 31-12-2021 op basis van beschikbaarheid.
 9. Zodra de winnaar een datum heeft gekozen is deze bindend. De winnaar kan de datum niet meer verzetten.
 10. De winnaar gaat akkoord met de algemene voorwaarden van Boshuisje Otterlo. Deze kunt u terug lezen onder aan dit bericht in de voetnoot. 
 11. De winnaar zal door Boshuisje Otterlo worden gekozen uit alle deelnemers. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvoudige deelname. De winnaar wordt 9 oktober 2021 bekend gemaakt op de kanalen van Boshuisje Otterlo.
 12. De winnaar heeft 7 dagen de tijd om te reageren op het bericht, zodat de prijs kan worden verstuurd. Na deze termijn behoudt Boshuisje Otterlo zich tot het recht om een nieuwe winnaar te kiezen. Boshuisje Otterlo is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie.
 13. De actie loopt van 9 september 2021 tot en met 8 oktober 2021.
 14. De winnaar zal worden gecontacteerd door Boshuisje Otterlo om eventuele ontbrekende gegevens te vergaren en zo de verdere afhandeling van de prijs te kunnen bewerkstelligen.
 15. De prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld.
 16. De uitslag van de winactie is definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. Boshuisje Otterlo behoudt zich het recht voor om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.
 17. Boshuisje Otterlo behoudt zich tevens het recht om deze actievoorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.
 18. Boshuisje Otterlo of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijk vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Boshuisje Otterlo (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van Boshuisje Otterlo. Daarnaast kan Boshuisje Otterlo geen garantie afgeven dat de website of Facebook pagina altijd ter beschikking staan voor het gebruik hiervan.
 19. Deze winactie wordt op geen enkele manier gesponsord, beheerd of geassocieerd door/met Instagram en Facebook. De winnaar wordt willekeurig gekozen.
 20. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van Boshuisje Otterlo. Daarbij verleen je – bij deelname aan deze actie van Boshuisje Otterlo – toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. De gegevens die Boshuisje Otterlo verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving Boshuisje Otterlo. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar info@boshuisjeotterlo.nl
 21. Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is het Nederlands recht van toepassing. Boshuisje Otterlo behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.