• LastMinute📍 15% korting*.
  • Meld u aan voor de nieuwsbrief, ontvang de lastminuts en kortingen.
Boshuisje Otterlo » Privacyverklaring

Privacyverklaring Boshuisje Otterlo

Uw privacy is voor Boshuisje Otterlo van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Dit betekent dat wij:

  • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
  • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
  • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
  • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
  • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.


Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.boshuisjeotterlo.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

 

Wilt u uw gegevens corrigeren, verwijderen of wilt u meer weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op. 


Reservering 
Wanneer u bij ons een reservering plaatst, gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer en emailadres om een factuur op te maken. Ook kunnen wij informatie over uw betaling van uw bank krijgen.

Deze gegevens gebruiken wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens in ons bezit hebben.  Zodra wij uw gegevens niet langer nodig hebben, worden ze uit onze systemen verwijderd of geanonimiseerd waardoor uw identiteit daaraan niet langer kan worden ontleend.


Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Wij mogen uw persoonsgegevens vertrekken aan een bezorgdienst als u wenst dat de vergeten privé-eigendommen worden op gestuurd.

Ook als u in ons gastenboek schrijft kunnen de gasten die na u komen uw geschreven bericht lezen.

Als u met uw mobiele apparaat inlogt op ons internetnetwerk kunnen er gegevens gedeeld worden met onze provider.

Af en toe bevat onze website links naar websites van onze partnernetwerken. Als u een link naar één van deze websites volgt, besef dan dat deze websites hun eigen privacy-beleid hanteren en dat wij daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor dit beleid.

 

Nieuwsbrief
Als u zich aanmeld voor een nieuwsbrief dan wordt u automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten.

Hiervoor gebruiken wij alleen uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat u het abonnement opzegt.

Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).


Statistieken
Boshuisje Otterlo maakt gebruik van Google Analytics. Hiervoor worden IP-adressen en accounts gekoppeld aan acties op onze websites. Deze data wordt buiten de EU gebracht maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd. 

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

 

Cookies

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Autoriteit persoonsgegevens

Voor alle informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor algemene vragen of klachten kunt u contact opnemen via het emailadres van Boshuisje Otterlo.